Loading...
 

LanguageSwedish


Svenska översättningen av TikiWiki

Senaste versionen

Senaste versionen av språkfilen hittar man här.
Vill man använda den så laddar man ner och kopierar den till katalogen lang/sv

Förändringslogg

090929
Allmänning utbytt mot Wiki.
Fora utbytt mot Forum.
Mejl, emejl, e-majl utbytt mot e-post (kan ju diskuteras vad som är bäst, men så länge det är samma överallt är det i alla fall bättre)
Gladisar utbytt mot Smileys
En del felaktiga översättningar fixade.
För slutanvändare ska wiki, och forum-modulerna vara översatta nu.

Att översätta

Viktigt att tänka på är att man inte översätter ordagrant utan ser till sammanhanget.
För att få fram en språkfil där man ser vilken modul textraden tillhör använder man http://www.egendomän.se/get_strings.php?lang=sv&modules

Att göra

Det är fortfarande långt kvar innan den svenska språkfilen ens håller en acceptabel nivå.

Hur gör man för att publicera sina ändringar

För att kunna publicera sina ändringer till tikiwiki projektet måste man registrera sig på sourceforge. Sedan kontaktar man en administratör för tikiwiki-projektet och säger att man vill hjälpa till med översättningen (samma procedur gäller även om man vill hjälpa till med något annat i projektet).
När man blivit medlem i arbetsgruppen skaffar man ett program som RapidSVN för att kunna ta hem den senaste versionen från utvecklingsservern och sedan kunna publicera sina ändringar där.

Vill man inte gå igenom den proceduren kan man redigera den här sidan och lägga till sådant man tycker bör ändras under lämplig rubrik.

Besvärliga ord

Engelskt ord Svenska översättningsförslag (aktuell översättning i fetstil)
Tracker Ärendehantering, Spårhund
Directory Webbkatalog, katalog
Freetags Nyckelord
Folksonomy Folksonomi
Tags Märkning, Nyckelord, Taggar
Mail E-post, mail, mejl, e-mejl
Monitor Bevaka, ??
FAQ FAQ
Quiz frågesport
Smileys Gladisar, Smileys, Smilisar


Framförallt bör man vara konsekvent i översättningen, t.ex. inte blanda e-mejl, emejl och mejl. Används samma ord överallt är det lätt att använda sök och ersätt funktionen i valfri textredigerare för att t.ex. byta ut e-post mot mejl.

Fel i översättningen.

Lista gärna fel i översättningen här så dom kan åtgärdas.
Lägg gärna till egna förslag, antingen på ord ni tycker är konstigt översatta eller alternativa översättnignar.


Page last modified on Saturday 10 October 2009 10:17:03 GMT-0000