Loading...
 

FreeSoftware,cs

Software zdarma (Free)

Programy, které jsou ší?itelné se distribují pod r?znými licencemi, Tikiwiki je však ší?ena naprosto voln? a zdarma pod licencí GNU CMS, (v p?ekladu General public licence). U t?chto program? není zaru??ena bezchybovost, zdárným p?íkladem je GNU/Linux, který je také kvalitní, jako Tikiwiki. Tikiwiki je tvo?ena pro radost a hlavn? kvalitní užití.

?ím se vyzna??uje licence GNU
  • Software je ší?en zdarma, ale lze i za jistých okolností platit (to není p?ípad Tikiwiki) biggrin
  • Obsah kód? je chrán?n tv?rci, ale nic Vám jej nebrání editovat dále, pokud jej nebduete ší?it.
  • Auto?i softwaru Vám nemusí ru??it za plnou funk??nost, což se odvíjí od této licence.

Page last modified on Saturday 10 February 2007 22:14:11 GMT-0000